Në gjykata janë verifikuar 30 lëndë të lidhura me Ramiz Merkon

Lajme Maqedoni

Komisioni i Prokurorisë Publike ka realizuar mbykëqyrje të jashtëzakonshme mbi punën e Prokurorisë Publike Themelore të Strugës, Prokurorisë së Lartë në Manastir dhe Prokurorisë Publike Themelorë për ndjekje të kriminalitetit të organizuar dhe Korrupcionit, në të gjithë këto janë hasur lëndë kundër kryetarit të Komunës së Strugës, Ramiz Merko, si dhe lëndë që lidhen me punën e Komunës së Strugës, kur ai ka kryer funksionin si kryetarë komune.
Gjatë punës, Komisioni ka shqyrtuar 30 lëndë, ku më të vjetrat datojnë nga viti 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *