Trençevska: Ligji për barazi gjinore nuk është i njëjtë me Ligjin për evidencën amë

Lajme Maqedoni

Ligji për barazinë gjinore nuk është i njëjtë me Ligjin për evidencën amë. Ligji për evidencën amë merret e trajton identitetin gjinor, respektivisht mundësinë e një personi transgjinor të jetë në gjendje të ndryshojë shenjën në numrin amë aty ku është shënohet gjinia, ndërsa Ligji për barazinë gjinore fokusohet në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Nuk humbin asgjë nga ajo që për momentin e kemi si të drejtë, deklaroi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *