Cilësia e ujit në Shkup është e mirë tregojnë analizat laboratorike

Lajme Maqedoni

Raporti Javor laboratorik, pas analizave të bëra konstaton se sipas parametrave përbërës , uji në Shkup është I pijshëm.

Analiza e ujit bëhet cdo javë dhe më pas raportohet për cilseinë e tij. Analizat e fundit laboratorike, tnonë se uji është me cilësi të mirë dhe është I përdorshëm për pije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *