Gostivarit miratoi plan me aktivitete për valën e mërgimtarëve në periudhën e verës

Lajme Maqedoni

Në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit është mbajtur seanca e Këshillit Lokal për Parandalim (KLP), në të cilën përveç përfaqësuesve të vetëqeverisjes lokale kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të institucioneve tjera. Si aspekte më të rëndësishme janë shqyrtuar gjendjet dhe aktivitetet në komunikacion gjatë qëndrimit të mërgimtarëve tanë në vendlindje, mbrojtja nga zjarri në periudhën e verës dhe bashkëpunimi me institucione të tjera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *