Deri më 10 korrik hyrrja kryesore për në Ohër do bëhet nëpërmjet rrugëve anësore

Lajme Maqedoni

Drejtori i ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore, Ejup Rustemi ka deklaruar se pas kalimit të shumë pengesave tani më krzerësi I punimeve ka terren të lirë për të shtuar dinamikën e punës në autostradën Kërcovë – Ohër.

Tash kur është hapur e gjithë traseja bëjmë përpjekje serioye për rritjen e dinamikës së punimeve dhe presim që deri më 10 korrik të mbarojmë me pjesën e trasesë nga Podmolje deri në Ohër dhe t’I lëshojmë në përdorim për komunikacion të dy drejtimet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *