Mjekët e rinj në vend tashmë muaji i tretë presin të thirren   në praktikë me pagesë

Lajme Maqedoni

Mjekët e rinj muaji i tretë që presin të thirren në praktikë e cila i detyron për regjistrim në specializim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *