Bekteshi: Do të reagojmë nëse ka keqpërdorime me çmimet

Lajme Maqedoni

Bekteshi: Do të reagojmë nëse ka keqpërdorime me çmimet deri në fillimin e ligjit për parandalimin e praktikave tregtare jokorrekte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *