Fletë udhëtimi është me vlerë prej 30 ditësh, kushton 30 euro në kurriz të qytetarëve

Lajme Maqedoni

Ambasadat e Maqedonisë në Berlin dhe Londër: Fletë udhëtimi është me vlerë prej 30 ditësh, kushton 30 euro në kurriz të qytetarëve
Ambasadat e Maqedonisë në Berlin dhe në Londër në ueb faqet e tyre në Fejsbuk kanë dhënë udhëzime për shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët qëndrojnë në shtet të huaj dhe të cilët nga 12 shkurti i vitit 2024 ende nuk kanë nxjerrë pasaportë të re, ndërsa duan të aplikojnë për pasaporta të reja në RMV, se mund të kthehen në vend me fletë udhëtimi që nxirret pa termin, me vlerë të kohëzgjatjes prej 30 ditësh nga dita e nxjerrjes dhe shërben vetëm për kthim në shtet.

Ambasadat e Maqedonisë në Berlin dhe në Londër në ueb faqet e tyre në Fejsbuk kanë dhënë udhëzime për shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët qëndrojnë në shtet të huaj dhe të cilët nga 12 shkurti i vitit 2024 ende nuk kanë nxjerrë pasaportë të re, ndërsa duan të aplikojnë për pasaporta të reja në RMV, se mund të kthehen në vend me fletë udhëtimi që nxirret pa termin, me vlerë të kohëzgjatjes prej 30 ditësh nga dita e nxjerrjes dhe shërben vetëm për kthim në shtet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *