BFI: Qani Nesimi duhet t’i lëshojë zyrat e Muftinisë në Tetovë

Lajme Maqedoni

Nga Bashkësia Fetare Islame kanë reaguar pas tensioneve që janë krijuar në Myftininë e Tetovës pas emërimit të ri Selver Xhemailit për myfty. Nga BFI thonë se ish myftiu Qani Nesimi nuk ka të drejtë të shfrytëzojë hapësirat e Muftinisë dhe vulat.

Bashkësia Fetare Islame e,RMV e sheh të arsyeshme që opinionin e gjërë, imamët, dhe mutevelitë e xhamive edhe njëherë ti njoftoj me sa vijon:

1. Më datën 09. Nëntor Qani Nesimi shkarkohet nga detyra Myfti i Muftinisë së Tetovës me vendim unanim të Rijasetit dhe më pastaj i është tërhequr muraselja dhe me këto vendime humb legjitimitetin e Muftiut dhe duhet t’i lëshoj zyrat e Muftinisë, njëherit prej atij momenti nuk ka të drejtë të përdorë vulat e Muftinisë, e as paraqitja e tij si Mufti. Përdorimi i vulave dhe paraqitja si Mufti janë vepra penale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *