Kursi devizorë stabil, rezervat arrinë 3,9 miliardë euro

Lajme Maqedoni

Angelovska-Bezhoska: Rezervat devizore në nivel adekuat për të mbështetur drejtpërdrejtë stabilitetin e kursit devizor’
Sipas të dhënave të fundit të publikuara për fund të tetorit këtë vit, rezervat devizore arrijnë në 3,9 miliardë euro ose 28 për qind të BPV-së dhe mjafton për mbulimin 3, 6 muajsh të importit të parashikuar të mallrave dhe shërbimeve për vitin e ardhshëm, që sipas guverantores së Bankës Popullore (BP) Anita Angelovska Bezhoska është nivel adekuat për mbështetjen e drejtpërdrejtë të stabilitetit të kursit devizor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *