Reformat në legjislacionin zgjedhor, për standarde evropiane, duhet besim tek institucionet

Lajme Maqedoni

Është mbajtur seanca e tretë e grupit të punës për reformat në legjislacionin zgjedhor. Qëllimi kryesor i grupit të punës është të inkorporohen rekomandimet e OSBE/ODIHR në tekstin e kodit.

Zëvendësministrja e Drejtësisë, Viktorija Avramovska Madiq, sot e hapi seancën e tretë të grupit punues për zbatimin e reformave në legjislacionin zgjedhor. Në fjalën e saj përshëndetëse, ajo theksoi se është e kënaqur që përmes një procesi inkluziv, grupi i punës arriti t`i harmonizojë rekomandimet e OSBE/ODIHR-it që bashkëveprojnë me modelin tonë zgjedhor dhe t’i integrojnë ato në Kodin e ri Zgjedhor.

Kryetari i GP-së, Aleksandar Novakovski, falënderoi grupet më të vogla punuese për kontributin e deritanishëm dhe theksoi se Kodi Zgjedhor për të ndjekur të gjitha standardet evropiane, është e nevojshme të kthehet besimi në institucionet. Nëse nuk ka kohezion të institucioneve, nuk do të mund të realizojmë një proces zgjedhor që do të jetë i mirë në të gjitha segmentet.

Në emër të Ministrit të Drejtësisë, Krenar Lloga, Shefja e kabinetit të tij, Arbëresha Selimi, përshëndeti anëtarët dhe i falënderoi për punën e deritanishme dhe shprehi kënaqësinë që kësaj radhe ndryshimet e KZ-së dhe implementimi i rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it nuk po bëhen disa ditë para zgjedhjeve, por 6 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve, siç e kërkojnë edhe rekomandimet e OSBE/ODIHR-it.
Pas prezantimit të versionit punues të tekstit dhe pas marrjes së mendimeve dhe rekomandimeve, grupi i punës do të mblidhet edhe një herë për të finalizuar tekstin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *