Onkologjia në agoni, resurset shëndetësore të limituara numri i pacientëve gjithnjë në rritje

Lajme Maqedoni

Drejtoresha e klinikës universitare për radiologji dhe onkologji, Violeta Klisarova, e cila sot ka dëshmuar para komisionit anketues parlamentarë, ka deklaruar se kanë buxhet të kufizuar, shumë më pak nga nevojat reale që I duhen kësaj klinike.
Ajo ka deklaruar se vazhdimisht kanë lajmëruar qeverinë dhe Ministrinë për shëndetësi për agoninë në të cilën është sjellë klinika e onkologjisë.
Problemi më I madhë me të cilën ballafaqohet drjetoresha në menaxhimin e resurseve është masa e kufizuar e tyre përballë numrit të madhë të rasteve onkologjik. Sipas drejtoreshës, për shkak të numrit të madh ndodhë të cënojhet e drejta e pacientëve për shërim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *