Maqedonia e Veriut viteve të fundit vazhdimisht arrin progres lidhur me lirinë e mediave

Lajme Maqedoni

Maqedonia e Veriut viteve të fundit vazhdimisht arrin progres lidhur me lirinë e mediave edhe pse nuk është koherent dhe deri diku e kufizuar, ndërsa konkluzioni kryesor i Raportit nga Misioni për vlerësim të gjendjes me lirinë e mediave është quajtur “Liria e mediave në Maqedoninë e Veriut: progres në këmbë të qelqta”.

Raporti përmban edhe rezultatet dhe rekomandimet që dalin nga misioni ndërkombëtar për vlerësim të gjendjes mediatike në vend që u mbajt nga data 5 deri më 7 qershor të këtij viti në organizim të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM). Vlerësimin e gjendjes e kanë kryer Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Mediave (QELSHM), Federata Evropiane e Gazetarëve (FEG), Fri pres anlimitid (FPU), Instituti ndërkombëtar për shtyp (INSH) dhe Observatoria për Ballkan dhe Kaukaz Transevropa (OBKT) të cilat mbajtën takime me bartësit e vendimeve në vendet relevante për sektorin mediatik.

Sekretari i Përgjithshëm i FEG Rikardo Gutierez në ngjarjen e sotme në suaza të Ditëve të letërsisë mediatike në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale (ASHMAA) theksoi se në raport ka rezultate pozitive për punën e gazetarëve, por, siç tha, “ka hapësirë në interesin publik në vend që i shtyn shërbimet publike të sjellin vendime të gabuara për punët e vërteta”.

Ai theksoi se politikanët nuk i konsultojnë shoqatat e gazetarëve gjatë sjelljes së vendimeve dhe shtoi se duhet ta bëjnë për të marrë vendime reale.

Në raport theksohet se gazetarët edhe më tutje përballen me vështirësi lidhur me sigurinë e tyre dhe janë të shqetësuar për gjuhën e urrejtjes dhe etiketimin negativ të gazetarëve dhe punonjësve mediatik. Kushtet e punës, siç u theksua, mbeten në mënyrë të papranueshme të këqija për shumë gazetarë, jo vetëm për sa i përket pagës dhe statusit të punës, por edhe për respektimin e të drejtave të tyre të punës. Media është në kërkim të mbijetesës në një treg të vogël dhe të ngopur, ku, siç theksohet, “pluralizmi është në rrezik për shkak të shtypjes së pamatur për të rifutur reklamat shtetërore”.

Rekomandohet krijimi i një fondi publik për mbështetjen e medias bazuar në kritere objektive dhe me pavarësi të plotë, në përputhje me standardet ekzistuese evropiane, për të ruajtur ndalimin e rreptë të reklamimit shtetëror në media, për të forcuar monitorimin e jashtëm të gjykatave, të përmirësohen kushtet e punës për gazetarët dhe të përmirësohet përgjegjësia e politikanëve dhe zyrtarëve publikë për deklaratat dhe sjelljet armiqësore ndaj gazetarëve dhe punonjësve mediatik.

Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Mlladen Çadikovski, tha se tani është koha e duhur për të ardhur deri te zgjidhjet reale sistematike. Përndryshe, siç thatë ju, mund të shkojmë lehtësisht nga vendi i 38-të në vendin e 128-të për sa i përket lirisë së mediave, siç ishte në vitin 2015. sa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *