Ja miqt dhe armiqt e Maqedonisë së Veriut, “Eurobarometër 2023”, nxjerr deklarimet e qytetarëve

Lajme Maqedoni

Miku i vjetër Serbia, miku më i mirë, Bullgaria armiku I jashtëm I Maqedonisë së Veriut, këto janë deklarimet e shumicës së qytetarëve të Maqedonisë së veriut që publikon “Eurobarometër 2023” në anketën e sajë.

Në pyetjen se në cfarë drejtimi shkojnë punët në Maqedoninë e Veriut, 54.4 % kanë deklaruar se “krejtësisht në drejtim të gabuar”, dhe vetëm 12.6 % , “në drejtim shumë të mirë”.

Në pyetjen se a ekziston ndonjë shtetë apo organizatë ndërkombëtare që përfaqësonë rrezik për vendin, 48 janë përgjigjur “Po” dhe 46 % me “Jo”.

Pjesa më e madhe e të anketuarve që shohin kërcënim, mendojnë se në këtë moment Bullgaria është kërcënimi më I madh me 79 % më pas vjenë Rusia me 6.3 %, shqiptarët me 2.7 % dhe Serbia me 2.4 %.

Në pyetjen se cili shtetë apo organizatë ndësrkombëtare janë miqt më të mëdhenjë të Maqedonisë së Veriut, pjesa më e madhe janë përgjigjur, Serbua me 39.6%, më pas SHBA me 13,7 %, Turqia me 10 % dhe BE me 8,4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *