Pendarovski: Jemi ende larg arritjes së barazisë së plotë të gruas rurale

Lajme Maqedoni

Gratë rurale janë shtyllë e ekonomisë lokale, duke kontribuar si fermere, punëtore sezonale dhe si ndërmarrëse, porositi presidenti Stevo Pendarovski në ngjarjen e sotme në Krushevë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas të Mjedisit Rural.

Siç informojnë nga kabineti i tij, Pendarovski ka theksuar se në realitet ende jemi larg arritjes së barazisë së plotë të gruas rurale në çdo nivel në shtet.

“Padyshim, kemi një punë të madhe përpara që të mundësojmë pavarësi ekonomike dhe integrimin social të gruas rurale. Në këtë rast, kusht i domosdoshëm është mbështetja e lidershipit të grave dhe të organizatave që merren me këtë problematikë. Zëri i gruas rurale, nevojat e saj dhe problemet me të cilat përballet duhet të dëgjohet, por edhe të zgjidhen. Mbështetja e kësaj kategorie të grave nuk duhet të jetë deklarative dhe e qëllimshme, siç është më shpesh, dhe jo vetëm në ditën ndërkombëtare, por thelbësore dhe e përditshme”, deklaroi shefi i shtetit.

Vlerësoi se nevojitet angazhimi i të gjithë palëve të prekura, si dhe një partneritet funksional ndërmjet institucioneve shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile për përfshirjen e grave rurale në procesin e vendimmarrjes në të gjitha nivelet, me çfarë edhe vetë të bëhen krijuese të politikave dhe politikave dhe nismave për përmirësimin e pozicionit të tyre.

Njëherit theksoi se është thelbësore edhe tejkalimi i stereotipeve dhe të vlerësimi tradicional për vendin dhe për rolin e gruas në komunitet dhe në shoqëri, që është më i theksuar pikërisht në zonat rurale.

Kryetarja e Federatës Kombëtare të Fermerëve, Vaska Mojsovska, tha se gratë nga mjediset rurale ballafaqohen me një sërë sfidash si përjashtimi social, papunësia, diskriminimi gjinor, shpërndarja e pabarabartë e të ardhurave dhe resurseve, dominimi i normave tradicionale, privimi nga pronësia e tokës bujqësore dhe pronës, heqja e së drejtës për leje prindërore me pagesë, qasje të kufizuara dhe ofrimi i arsimit, informacioneve, mbrojtjes shëndetësore dhe shërbimeve të tjera publike dhe sociale.

Në ngjarje janë analizuar mënyrat si të inkurajohen gratë që të kenë një rol kyç në sigurimin e ushqimit përmes qëndrueshmërisë së familjeve rurale dhe ekonomive bujqësore, por edhe si të përmirësohet pozita sociale dhe ekonomike e grave nga mjediset rurale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *