Në katër vitet e fundit Maqedoninë e Veriut e kanë lëshuar gjysmë milioni të rinjë

Lajme Maqedoni

Në katër vitet e fundit Maqedoninë e Veriut e kanë lëshuar gjysmë milioni të rinjë. Kjo dukuri ka krijuar shumë problem për sigurimin e kuadrit të arsimuar për shumë sektore.

Sektori I biznesit dhe arsimit bashkohen për të ndjekur kuadrin e nevojshëm të arsimuar. Mungesa disavjecare e sinkronizimit të arsimit dhe nevojave reale të tregut të punës, Maqedonisë I ka kushtuar shumë duke bërë që të ikin një numër shumë I madhë I kuadrit të nëvojshëm. Ky trend shqetësues negative është tregues se Maqedonia po vuan, thonë nga organizatat e ndryshme joqeveritare.

“Duhet një përfshirje më e madhe e të gjitha organziatave në bërjen e politikave publike në krijimin e vedneve të reaja të punës. Duhet që biznes sektori të jetë në koordinim me bashkësinë akademike ne kreimin e politikave të regjistrimit me Agjencionin për punësim”, thotë Danja Dimovska nga organizata “COSV”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *