Përmbaruesit dhe gjykatësit, “Banda” të strukturuara, kur do marrin përgjigjen?

Lajme Maqedoni

Përmbaruesit nuk respektojnë ligjin për marëdhënie oblikative sa I përketë vjetërsimit të borxheve dhe korektimit të dënimeve kamatore, ndërsa gjykatësit I mbrojnë dhe nuk realizojnë drejtësinë.

Aktivistët qytetarë, akuzojnë për lidhjen Përmbarues – Gjykatë, si pasojë edhe qytetarët vazhdojnë edhe më tejë të paguajnë borxhe disa edh për dy dekada.

Revolta e qytetarëve po shndërohet në përulësi, në pafuqi për shkak të mbrojtjes që gjakpirës të tillë si përmbaruesit dhe gjykatësit kanë nga funksionarë të inkriminuar thellë në labirinthet fiskale ku vënë në qarkullim parat e korrupsionit.

“Prë të tretën muaj me rradhë nga ana e Përmbaruesve që kanë vendosur veten mbi sistemin, nuk përfillin ligjin për kufizime. Marrim letër nga ministri i drejtësisë dhe qeveria ku thuhet se Gjyqi vendos edhe pse ligji është konciz dhe në të thuhet se përmbaruesi është ai që duhet ndërpresë përmbarimin”, thotë një aktiviste, Ana Gligorova.
Ata thonë se dyshojnë në kriminalitet të organizuar në sistemin gjyqësorë, për shkak se për të njëjtin ligj, gjyqtarë të ndryshëm sjellin vendime tërësisht kontradiktore. Aktivistët pyesin se nëse gjykatat nuk mund të sjellin drejtësi a duhet këtë ta bëjnë qytetarët?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *