Objektet sportive jepen për përdorim në mënyrë jotransparente

Lajme Maqedoni

Komunat dhe shkollat ​​i ndajnë objektet sportive për përdorim në procedura

Objektet sportive jepen për përdorim në mënyrë jotransparente, një pjesë e madhe e këtyre objekteve kanë status të pazgjidhur, nuk shfrytëzohen mjaftueshëm nga popullata lokale për sport dhe rekreim dhe jepen pa kompensim gjë që nuk gjeneron të ardhura që më pas do të investoheshin  në mirëmbajtjen dhe modernizimin e tyre të rregullt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *