Me ndryshimet në Kodin Penal vjetrohen 14 lëndë gjyqësore me mbi 80 të akuzuar

Lajme Maqedoni

“Të gjithë për një gjykim të drejtë”: Me ndryshimet në Kodin Penal vjetrohen 14 lëndë gjyqësore me mbi 80 të akuzuar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *