Në Gostivar do të fillojë me punë të Qendrëa për Strehim të Viktimave nga Dhuna në Familje

Lajme Maqedoni

Këshilli i Komunës së Gostivarit në mënyrë unanime miratoi vendimin për fillimin me punë të Qendrës për Strehim të Viktimave nga Dhuna në Familje.

Qendra do të menaxhoet nga organizata joqeveritare “Etika”, e cila u përzgjod nga Komisioni komunal pas shpalljes publike, ndërkaq Komuna e Gostivarit për këtë qëllim ndau 1 milion e 200 mijë denarë.

Për shkak të mbrojtjes së viktiamve të dhunës në familje, vendndodhja e kësaj qendre mbetet sekrete, ndërkaq qendra përfshin mbi 100 metra katror dhe në të do të mund të strehoen deri në 8 viktima të dhunës në familje.

Si shoqëri kemi nevojë të bashkohemi dhe parandalojmë dhunën dhe të ndihmojmë viktimat e dhunës familjare, ndërkaq dhuna në familje është e papranueshme dhe si e tillë duhet luftuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *