MPB promovoi projektin “Thuaj jo drogës, po jetës!”

Lajme Maqedoni

Zgjedhja jonë, raporti që po ndërtojmë, si dhe përkushtimi për punë parandaluese me popullatën e mitur, para së gjithash me nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, ishin dhe janë në krye si prioritetet tona, përfshirë në fushën e parandalimit të varësisë nga droga. Është një problem që kërkon vigjilencë dhe aktivitet të vazhdueshëm institucional serioz të të gjithë atyre aktorëve që janë të përfshirë në zhvillim në arsim, në edukim, në kujdesin për më të rinjtë tanë, për të ardhmen tonë.

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski sot në SHMQASH Gjimnazi “Josip Broz Tito”-Shkup e promovoi projektin e ri parandalues të Ministrisë sëPunëve të Brendshme për parandalim nga varësia e drogave dhe substancave psikotrope te të rinjtë, nën moton-“Thuaj jo drogës, po jetës!”. Ministri Spasovski realizoi takim pune me drejtoreshën e gjimnazit Sillvana Kërzhovska dhe kryetarin e Komunës Qendër,Goran Gerasimovski, në të cilin ministri i potencoi se për këtë problematikë është i nevojshëm aktivitet i vazhdueshëm serioz institucional i të gjithë faktorëve të cilët në njërën ose mënyrën tjetër janë të involvuar në zhvillimin, arsimimin, edukimin dhekujdesin e popullatës së mitur.

“Marrëdhënien të cilën e ndërtojmë, si dhe përkushtimin në punën parandaluese me popullatën e mitur, me filloristët dhe nxënësit e shkollave të mesme ishindhe janë në vetë kulmin e prioriteteve të MPB-së, duke përfshirë edhe fushën për të cilën jemi këtu në Gjimnazin “Josip Broz Tito”, ku po e promovojmë projektin e ri parandalues për parandalimin nga varshmëritë nga drogat dhe nga substancat psikotrope te tërinjtë”, theksoi ministri Spasovski, duke shtuar se vite me radhë këto njësite organizative, përkatësisht Minsitria e Punëve të Brendshme, tani vite me radhë përmes njësiteve të saja organizative nga fusha e parandalimit, kurse në bashkëpunimin me shërbimetprofesionale në domenin e tregtisë së palejuar me drogë dhe substancave psikotrope është në tërësi e angazhuar dhe është e hapur për bashkëpunim në edukimin cilësor dhe mbrojtjen e fëmijëve tanë nga rreziqet dhe veset nga varësia nga drogat.

Ministri Spasovski potencoi se përveç punës në planin parandalues, po vazhdohet edhe me luftën intensive në asgjësimin e tregtisë së paligjshme me drogë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *