Inkaismi mirë i shtetit nga sezoni verorë/Taksat rrugore sjellin 18 milion euro fitim

Lajme Maqedoni

Gjatë sezonit verorë, vetëm në korrik, qytetarët, kompanitë, institucionet kanë relizuar të hyra për shtetin në vlerë, prej 18,6 milion euro në sigurime nga automjetet.

Sipas të dhënave të Agjencionit të Supervizimit të Sigurimeve që I kanë dorëzuar 11 kompani për sigurimet jo jetësore, 80 mijë qytetarë vetëm gjatë muajit korrik kanë realizuar sigurime për veturat. Në këtë sigurim që mundëosnë sigurimin e veturës për udhëtim jashtë shtetit janë realizuar 685 mijë euro.
Qytetarët dhe firmat dhe institutcionet kanë realizuar 18.6 milion euro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *