Trençevska: Barazia gjinore është një nga prioritetet e Qeverisë

Lajme Maqedoni

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot u drejtua në ngjarjen në të cilën u prezantua publikimi “Gratë dhe burrat në Maqedoninë e Veriut”. Publikimi u botua në kuadër të projektit “Gender Equality Facility – Shërbime këshilluese për përfshirjen e perspektivës gjinore për administratën e Maqedonisë së Veriut në nivel qendror”, i mbështetur financiarisht nga Suedia, i cili zbatohet nga UN Women në partneritet me Sekretariatin për çështje evropiane dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *