Uji për pije plot mikrobe, komunat rurale të rajonit të Tetovës ofiqe rehatie përballë këtijë problemi

Lajme Maqedoni

Kualiteti i ujit për pie është jo i sigurt në rajonet rurale të regjionit të Tetovës.

Të dhënat e raportit gjysmëvjetorë nga isntiotuti I Shëndetit Publikm tregojnë se 67 % nga fshatrat ku janë bërë analizat uji për pije është jo kualitativ.

  1. Ratko Davidovski, udhëheqës I njësisë për Ekologji Mjkeësorë sqaron se bëhet fjalë për parninë e bakerieve Kloroforme, respektivisht paraqirja e papastartëvi ët caktuara të cilët mund të jenë bazë për ndotje më të madhe. Ai apelon që uji në rajonet rurale të dezinfektohet vazhdimisht.

“Te ujësellsat e fshatrave nuk ka kujde nga Ndërmarrjet Publike Komunale, nuk bëhet dezinfektimi I vazhdueshëm, nuk bëhet kontrolli I burimeve dhe as pastrami I kaptazheve”,thotë DR. Ratko Davidovski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *