Lëvizja Demokratike me dy koordinator të ri, Muamet Demiri për Ohrin dhe Mesud Jakupi për Karshiakën

Lajme Maqedoni

Sot, zyrtarisht emërojmë Muamet Demirin, kordinator të Lëvizjes Demokratike për qytetin e Ohrit, përndryshe ekspert në fushën e financave dhe ekonomisë dhe Mesud Jakupin koordinator të Lëvizjes Demokratike për Karshiakën, kuadër i diplomuar në fushën e shkencave kompjuterike.

Synimi ynë është që ndryshimin e madh në politikën e RMV ta bëjmë me kuadro të pastra, profesionale dhe cilësore!
Ju ftojmë të gjithë të interesuarve të bëheni pjesë e Lëvizjes Demokratike!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *