Komunat do të marrin nga 200.000 euro në mënyrë të barabartë

Lajme Maqedoni

Shukova, ka deklaruar se po fillojmë me shpërndarjen e fondeve për komunat për përmirësimin e infrastrukturës ujore

Secila nga komunat dhe komunat e qytetit të Shkupit do të marrin 200.000 euro në mënyrë të barabartë, ndërsa nga shuma e mbetur 16 milionë euro do të shpërndahen sipas indeksit për zhvillim komunal dhe përqindjes së shpërndarjes sipas rajoneve planore sipas shkallës së zhvillimit për periudhën 2018-2023, ndërsa 18 milionë euro të mbetura do të shpërndahen në varësi të numrit të popullsisë në komuna – 70% dhe numrit të vendbanimeve – 30%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *