Rritet neto – paga mesatare, qeveria krenohet me masat e ndërmarra

Lajme Maqedoni

Rroga mestarare e paguar neto në muajin maj 2023 arrin 36 465 denarë dhe është për 16. 1% në karahasim me të njëjtin muaj vitin e kaluar.. rrritja e pagës mestare vlerësohet 5 058 denarë.

Sipas zyrës së statistikave kjo rritje i referohet rritjes së pagës mesatare paguar neto për të punësuar në sektorët e administratës dhe shërbimeve ndihmëse, veprimtarit e specjalizuara, shërbyese dhe teknike.

Masat e qeverisë japin rrezultate positive dhe neto paaga në vazhdimësi rritet në ksuhtet e krizës më të rëndë elektro – energjetike në bote. Qëllimi jonë është arritja e një standardi më të mirë për qytetarët në të ardhmen, thonë nga qeveria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *