Maqedonia e Veriut e fundit në Ballkan sa i përket besimit të qytetarëve në secilin institucion të shtetit

Lajme Maqedoni

Komunikatë – Instituti për Politika Publike Arbën Xhaferi

Sipas të dhënave të Barometrit të Ballkanit (2023) nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (Regional CooperationCouncil ), besimi i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në institucionet kryesore të shtetit është më i ulëti në rajon, edhe atë për secilin institucion veç e veç.

  • Vetëm 18% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut i besojnë parlamentit, krahasuar me 21% në Bosnje-Hercegovinë, 27% në Shqipëri, 32% në Mal të Zi, 41% në Serbi dhe 63% në Kosovë.
  • Vetëm 19% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut i besojnë qeverisë, krahasuar me 21% në Bosnje-Hercegovinë, 30% në Mal të Zi, 38% në Shqipëri, 45% në Kosovë dhe 54% në Serbi.
  • Vetëm 15% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut u besojnë institucioneve gjyqësore, krahasuar me 20% në Shqipëri, 33% në Bosnje-Hercegovinë, 38% në Mal të Zi, 46% në Serbi dhe 56% në Kosovë.
  • Vetëm 24% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut i besojnë avokatit të popullit, krahasuar me 37% në Shqipëri, 39% në Bosnje-Hercegovinë, 43% në Mal të Zi, 46% në Serbi dhe 52% në Kosovë.
  • Vetëm 45% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut i besojnë ushtrisë dhe forcave të sigurisë, krahasuar me 52% në Bosnje-Hercegovinë, 52% në Kosovë, 52% në Shqipëri, 53% në Mal të Zi dhe 72% në Serbi.
  • Vetëm 35% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut i besojnë policisë, krahasuar me 40% në Bosnje-Hercegovinë, 41% në Kosovë, 46% në Shqipëri, 47% në Mal të Zi dhe 62% në Serbi.

Duke komentuar rezultatet e Barometrit të Ballkanti 2023, Arben Fetai, drejtori i Instituti tpër Politika Publike Arbën Xhaferi tha “Këto të dhëna flasin për një krizë të thellë institucionale, pasi që asnjë institucion i Maqedonisë së Veriut nuk gëzon besimin e shumicës së qytatarëve.

Sipas Fetait, Kjo gjë do duhej të ishte një sinjal alarmi për institucionet dhe në veçanti për pushtetin ekzekutiv i cili është përgegjësi kryesor për hartimin dhe zbatimin e politikave shtetërore. Maqedonia e Veriut ka nevojë urgjente për një ndërrim paradigme të cilit duhet t’i prijë qeveria para se pasojat e kësaj thyerje të kontratës sociale midis qytetarit dhe shtetit të marrin përmasa më të mëdha dhe të pariparueshme, siç janë ekzodi masiv i rinisë dhe trazirat sociale.

Barometri i Ballkanit është sondazh vjetor i opinionit publik dhe i ndjenjave të biznesit në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, i porositur nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal. Ai analizon aspiratat dhe pritshmëritë e qytetarëve për jetën dhe punën, tendencat mbizotëruese socio-ekonomike dhe politike, përfshirë integrimin rajonal dhe evropian.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *