Sasia e mallrave që mund të sjellni apo xnjerrni nga dogana, drejtoria me të dhëna konkrete

Lajme Maqedoni

Drejtoria e Doganave të Maqedonisë së Veriut, ka publikuar në veb faqn e saj, produktet dhe sasiza qe ljeohet për hyrrje dhe dalje nga Vendi

Qytetarët që hynë në vend mund të kenë mallra me vlerë deri në 350 euro, për qëllime jokomerciale.

Sasisa e duhanit të lejuar:

-200 cigare
-50 pure
250g duhan

Pijet alkoholike që lejohen:

-2 litra alcohol 22%
-1litër alcohol mbi 22%

Lejimi i parave kesh gjatë hyrrjes dhe daljes nga vendi:

Për dalje lejohet të kesh para deri në 2000 euro. Sasia nda 2- 10,000 euro duhet të paraqiten dhe duhet të tregohet dokumenti që tregonë nga vijnë paratë, që bëhet nëpërmjet bankës apo këmbimoreve. Cdo sasi e parave më shumë se 10.000 euro duhet të paraqitet në kufi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *