ZGJIDHET PROBLEMI DHJETËVJEÇAR I UJIT PËR PIJE NË FALISHT DHE SARAQINË!

Lajme Maqedoni

Banorët e fshatit Falisht dhe Saraqinë përfundimisht u liruan nga problemi i ujit të pijshëm. Nuk ka më ndërprerje në furnizimin me ujë të pijshëm, nuk ka më defekte.

Pusi i ri është vënë në funksion dhe ka një sasi prej 20 litra ujë në sekondë, sasi kjo që i plotëson nevojat e banorëve të kësaj pjese.

Ne punojmë me përkushtim, duke gjetur zgjidhje serioze dhe afatgjate!
Ne ofrojmë kushte për një jetë komode për qytetarët tanë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *