BP: Sistemi bankar është i shëndoshë dhe stabil

Lajme Maqedoni
  • Sektori bankar është stabil dhe në mënyrë adekuate përballet me sfidat rrjedhëse, me ç’rast ambienti edhe më tej është i paqartë si rezultat i faktorëve global dhe i shoqëruar me norma të inflacionit akoma të larta, edhe pse të ulura, dhe ashpërsim të kushteve financiare, vlerësoi Këshilli i Bankës popullroe në mbledhjen në të cilën u shqyrtua dhe miratua Raporti për rreziqet në sektorin bankar për tremujorin e parë të vitit 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *