Zgjedhjetnë 14 degë të BDI, kryetari Ahmeti publikon emrat e fituesve

Lajme Maqedoni

Bashkimi Demokratik për Integrim sot organizoi zgjedhjet brendapartiake për konsolidimin e organeve partiake edhe në 14 degë, me aplikimin e parimit demokratik “një anëtar, një votë”.

Gjatë këtij procesi zgjedhor të udhëhequr nga Komisioni Zgjedhor Partiak i BDI-së u votua për zgjedhje të kryetarëve të degëve, anëtarëve të kryesisë së degëve, kryetarëve të këshillave vendor dhe anëtarëve të kryesisë së këshillave vendor në degën e: Butelit, Çairit, Dibrës, Jegunovcës, Kërçovës, Krushevës, Kumanovës, Likovës, Manastirit, Petrovecit, Pllasnicës, Prespës, Shuto Orizares dhe Velesit.

Kështu, të zgjedhurit në 14 degë të BDI-së janë si në vazhdim:

Në Likovë: Mirsad Ibraimi

Në Kumanovë: Ridvan Asani

Në Çair: Bekim Neziri

Në Butel: Muharem Asani

Në Shuto Orizare: Ilaz Leskovica

Në Petrovec: Naser Haliti

Në Jegunovcë: Eldin Ademi

Në Kërçovë: Ardita Dani

Në Dibër: Artin Spahiu

Në Krushevë: Abib Vexhiu

Në Manastir: Lutfi Ameti

Në Pllasnicë: Bajram Karamaleski

Në Veles: Lokman Salija

Në Prespë: Arjan Mujedini

Zbatimi i këtij modeli në përzgjedhjen e organeve partiake dëshmon qasjen dhe kapacitetin demokratik të Bashkimit Demokratik për Integrim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *