Vërjejte Maqedonisë së Veriut, ‘Ndiqni dhe dënoni me gjithë fuqine, kriminelët e tregtisë me njerëz’.

Lajme Maqedoni

Transparenca e munguar, shifrat identifikuese nga instuticonet shtetërore duke minimizuar rastet e tregtisë me njerëz, determinojnë një realitet shqetësues të mirrëpërcaktuar nga organizatat e huaja në vecanti nga Departamenti Amerikan I Shtetit se tregtia me njerëz në Maqedoninë e Veriut nuk është ashtu sic pasqyronë pushteti.

Duke parë në tërsi këtë fenomen, Departamenti I Amerikan I Shtetit kërkonë nga Maqedonia e Veriut që të përmbush rekomandimet që dalin nga raporti I sajë mbi tregtinë me njerëz.

‘Hulumtoni, ndjekni dhë dënoni në mënyrë energjike tregtarët me njerëz, duke përfshirë edhe shërbyesit, bashkëpjesmarrësit dhe jepuni dënime të merituara, nëse ëështë adekuate edhe dënime të merituara me burgë. Shtoni përpjekjet për identifikimin e viktimave të tregtisë me njerëz si prostitucioni, migrantët dhe forma të tjera të tregtisë. Janë të nevojshme më shumë resurse për policinë dhe Prokurorinë@, thuhet në rekomandimet e Departamentit Amerikan të Shtetit.

Njëkohësisht ata rekomandojnë që të sigurohet sistemim dhe kushte të sigurta për viktimat e mundhsme të tregtisë me njerëz. Të mundësohet sistemim alternative nëse kapacitetet strehuese janë të mbushura dhe të sigurohen ushtrime të përparuara për gjykatësit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *