ISHP I kryesuar nga Doc.DR Shaban Memeti, siguron kushte hapsinore dhe teknike për fakultetin e Shkencave të Mjeksisë pranë USHT-së.

Lajme Maqedoni

Universitetit Shtetërorë i Tetoves, i perfaqesuar nga Rektori prof dr Kushtrim Ahmeti dhe

Instituti per Shendet Publik , i perfaqesuar nga drejtori doc dr Shaban Memeti, nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunimin e ndësjellt ne kryerjen e veprimtarise arsimore, kerkimore -shkencore, shendetesore dhe farmaceutike, si dhe maredhenien e punes se mesimdheneseve dhe bashkepunetoreve.

Sipas nenit 1 të kësajë marrëveshje Fakulteti I Shkencave të Mjekësisë dhe Fakulteti I Teknologjisë  Ushqimore dhe Isntituti për Shëndet Piblik I RMV-së, përcakon kushtet e bashkëpunimit:

Instituti për Shëndet Publik I RMV-së, pajtohet që të sigurojë kushte hapsinore dhe teknike për realizimin e mësimit teorik dhe teknik në pajtim me nevojat e Fakultetit te Shkencave të Mjeksisë dhe Fakultetit te Teknologjisë ushqimore për zbatimin e programeve studimore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *