Rexhepi: Në projektet infrastrukturore qasje për personat me aftësi të kufizuara

Lajme Maqedoni

Zëvendësministri për Transport dhe Lidhje, Bekim Rexhepi sot mori pjesë në konsultimin përfundimtar për Draft strategjinë nacionale për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar të organizuar nga Trupi koordinues nacional për implementimin e Konventës së KB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *