Draft Strategji për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara

Lajme Maqedoni

Konsultim përfundimtar për draft Strategjinë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 2023-2030 me plan veprimi është mbajtur sot në organizim të Trupit koordinues nacional për zbatimin e konventës së OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *